Yüksek Öğrenim Süresi

Fransa’da lisans eğitimi 3, master eğitimi 2 yıl sürmektedir.

Fransa’da lisans eğitimi, Türkiye’dekinden farklı olarak, 3 ayrı yılda 3 ayrı diploma sağlar ve öğrencinin arzusuna göre (notları değerlendirilerek dosyası kabul edilmişse) değişik bölümlere yatay geçiş yapması mümkündür.

Örneğin, 1. yıl biyoloji eğitimi gören bir öğrenci 2. yıl matematik, 3. yıl ekonomi okuyabilir.

Daha sonra öğrenciler, izledikleri parkurdan yola çıkarak iki tipte organize edilmiş 2 yıl sürecek master programlarına kayıt yaptırabilirler.

Fransa’da Master 1; Profesyonel hayata geçiş önceliği taşıyan, uygulamalı, şirket stajları ağırlıkta olan bir programdır, 2. yılın sonunda bir tez çalışması ile sonuçlanır.

Master 2 ise; araştırma ağırlıklı, doktoraya devam edecek öğrenciler için tasarlanmış bir programdır. Yine, 2. yılın sonunda bir tez çalışması gerekmektedir.

Tıp eğitimi dışında, bir sonraki seneye geçebilmek için, sene sonu not ortalamasının 10/20 olması gerekir. Tıp eğitiminin birinci ders yılının sonunda bir üst sınıfa geçmek için oldukca ağır bir sınav verilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda bu eğitimi alan öğrencilerin bir sonraki yıla geçebilmeleri için, yıl sonu başarı durumlarında belirli bir sıralamaya girmiş olmaları gereklidir. Bu sınavda genel başarı oranı, Fransız Milli Eğitim Bakanlığı’nın istatistiklerine göre %5’tir.